Skip to content

Sudski tumaŤ za slovaŤki jezik

HrvatskiSlovak
Poèiatoèná
Súdny tlmo√®ník pre slovenský a chorvátsky jazyk

slika.jpg

Mgr. Anna Landeka
Súdny tlmo√®ník pre slovenský a chorvátsky jazyk

VáŇĺení návštevníci!

Nachádzate sa na internetovej stránke súdneho tlmo√®níka a prekladate¬ĺa pre slovenský a chorvátsky jazyk. Ak potrebujete kvalitný, rýchly a spo¬ĺahlivý preklad zo slovenského jazyka do chorvátskeho alebo z chorvátskeho jazyka do sloven√®iny, obrá¬Ěte se na nasledujúcu adresu:


knjige.jpg Anna Landeka, prof.
Ul. Brdo 10
51000 Rijeka
Croatia

Tel/fax: +385 51 454 521
GSM: +385 98 167 5425
 
imenik.hr