Skip to content

Sudski tumač za slovački jezik

HrvatskiSlovak
Počiatočná arrow Preklady
Prekladám nasledujúce doklady:

OSOBNÉ DOKLADY
 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Úmrtný list
 • Výpis z registra trestov
 • Potvrdenie o trvalom bydlisku
 • Potvrdenie o prechodnom pobyte
 • Potvrdenie o príjme
 • Splnomocnenie
 • Diplomy
 • Vysvedčenia
 • Pracovné povolenie
 • Preklad životopisu
 • Vyhlásenie
 • Vodičský preukaz
 • Prepúšťacia správa z nemocnice
 • Ostatné osobné doklady
PRÁVNE DOKUMENTY
 • Zápisnica
 • Sťažnosť
 • Uznesenie
 • Rozsudok
 • Žaloba
 • Rozhodnutie
 • Apostille
 • Výpis z obchodného registra
 • Pracovná zmluva
 • Pravidlá, smernice
 • Finančná správa
 • Kúpno-predajná zmluva a iné zmluvy
 • Faktúra
 • Ostatné dokumenty a doklady podľa potreby klientov
WEBOVÉ STRÁNKY
 • Rôzne texty webových stránok
LEKTÚRA
 • Osobných dokladov
 • Úradných dokladov
 • Kníh
 • Časopisov
 • Brožúr
 • Webových stránok
SIMULTÁNNY PREKLAD
 • Ak prichádzate do Chorvátska do Rijeky alebo do jej blízkeho okolia kvôli podnikaniu alebo turistike a neviete sa dobre dohovotiť po chorvátsky, slobodno se ohláste, rada vám pomôžem pri preklade do chorvátskeho jazyka, aby ste sa lepšie dorozumeli.
 • Ak ste slovenskí občania a uzatvárate manželstvo v Chorvátskej republike, vykonávam ústny preklad pri uzavretí manželstva na matričnom úrade.
 
imenik.hr