Skip to content

Sudski tumač za slovački jezik

HrvatskiSlovak
  • slika.jpgNarodila som sa v roku 1956 na Kysuciach, Slovenská republika.

  • V r. 1979 som úspešne ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, aprobáciu: slovenský jazyk a hudobná výchova. V r. 1991 som získala akademický titul "magister" (v skratke  "Mgr."). Na Slovensku som 15 rokov pracovala v škole ako učiteľka slovenského jazyka a hudobnej výchovy. Od roku 1993 žijem v Chorvátsku, v Rijeke, kde som sa vydala a založila si rodinu.

  • V roku 1995 som nostrifikovala svoj diplom na Univerzite v Záhrebe, kde mi priznali vysokoškolské vzdelanie a udelili titul profesora slovenského jazyka. Zároveň som zložila skúšku z chorvátskeho jazyka.

  • Na základe Rozhodnutia Krajského súdu v Rijeke som 2. decembra 2004 menovaná za stáleho súdneho tlmočníka pre slovenský jazyk.

  • Prekladám zo slovenského do chorvátskeho jazyka a z chorvátskeho do slovenského jazyka. Doteraz som prekladala súdne dokumenty: rozsudky, zápisnice, uznesenia a iné, ako aj rôzne zmluvy, webové stránky a osobné dokumenty pre občanov: rodný list, sobášny list, diplomy, vysvedčenia, vodičský preukaz,  výpis z registra trestov a i.
  • Viackrát som bola pozvaná ústne prekladať na rôznych súdnych pojednávaniach, v kancelárii verejného notára pri uzatváraní kúpno-predajných zmlúv a pod.
  • Nakoľko potrebujete preklad medzi týmito dvoma jazykmi, môžete sa obrátiť na hore uvedenú adresu.
 
imenik.hr