Skip to content

Sudski tumač za slovački jezik

HrvatskiSlovak
Naslovnica arrow O meni

  • slika.jpgRođena sam 1956. godine, Republika Slovačka.

  • 1979. u Banskoj Bystrici završila sam Pedagoški fakultet, smjer slovački jezik, književnost i glazbena kultura, te sam stekla zvanje profesora slovačkog jezika. U Slovačkoj sam radila 15 godina u školi kao profesor slovačkog jezika. Od 1993. godine živim u Hrvatskoj gdje sam se udala i zasnovala obitelj, te sam državljanka Republike Hrvatske.

  • 1995. sam nostrificirala diplomu na Sveučilištu u Zagrebu, te mi je priznata VSS i zvanje profesora slovačkog jezika. Ujedno sam položila ispit i hrvatskog jezika.

  • Temeljem Rješenja Županijskog suda u Rijeci, 2. prosinca 2004. godine imenovana sam stalnim sudskim tumačem za slovački jezik.

  • Prevodim sa slovačkog na hrvatski i sa hrvatskog na slovački jezik. Do sada sam prevodila sudske dokumente: presude, zapisnike, rješenja, te usmene prijevode na raspravama. Prevodila sam razne ugovore, web stranice, te osobne dokumente za građane: rodni list, vjenčani list, diplome, svjedodžbe, indekse, vozačke dozvole, potvrde o nekažnjavanju i sl. Na raznim simpozijima radila sam na simultanom prevođenju. • Ukoliko imate potrebu za prevođenjem između ova dva jezika, slobodno se obratite na gore navedenu adresu.
 
imenik.hr