Skip to content

Sudski tumač za slovački jezik

HrvatskiSlovak
Počiatočná arrow Cenník
Prekladateľské služby:
 
Ceny za prekladateľské služby sú ustanovené článkom 27. Pravidiel o stálych súdnych tlmočníkoch ("Národné noviny", číslo 132/05).

Písomné preklady sa účtujú po normoriadku s 50 znakmi. Najmenšia zúčtovacia jednotka je jedna normostrana s 30 riadkami. Jedna normostrana obsahuje 1500 slovných miest bez medzier, čo činí 150,00 kún brutto.
 
Výška odmeny za písomný preklad činí:
  1. Za preklad zo slovenského do chorvátskeho jazyka a za preklad z   chorvátskeho do slovenského jazyka každú normostranu 150,00 kún brutto;
  2. Za overenie textu sa zaúčtuje 30% k cene vykonaného prekladu;
  3. Za súrny preklad sa zaúčtuje 50% k cene vykonaného prekladu.
Tlmočnícke služby:

Za preklad hovoreného textu z chorvátskeho do slovenského jazyka a opačne stálemu súdnemu tlmočníkovi patrí odmena vo výške 200,00 kún brutto za každú začatú hodinu. K času potrebnému na preklad sa pripočíta celkový čas strávený od príchodu súdneho tlmočníka na miesto, kde sa koná preklad, do skončenia potreby prítomnosti súdneho tlmočníka.

Všetky ďalšie náklady tlmočníka vznikajúce v súvislosti s vykonávaním prekladu (cestovanie, nocľahy a i.) znáša objednávateľ.

Lektorát:

Cena lektorovania/korekcie textov činí - za normoriadok = 2,5 kún, t.j. 75,00 kún za normostranu s 1500 znakmi.

Poznámka:

Pre fyzické osoby - občanov prekladám po 25% nižšej cene.
Ceny za mimoriadne náročné alebo odborné preklady sa určujú  podľa dohody.
 
imenik.hr