Skip to content

Sudski tumač za slovački jezik

HrvatskiSlovak
Naslovnica arrow Cjenik

Usluge prevođenja naplaćujem prema članka 27. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima ("Narodne novine", broj 132/05). Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje). Jedna normirana kartica sadrži 1500 slovnih mjesta , što iznosi 150,00 kuna.

Visina nagrade za pisani prijevod iznosi:

  1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto;
  2. Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
  3. Za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.
  4. Za prijevod stručnih tekstova - prijevod zakona, propisa i standarda 7,50 kuna po retku;

Visina nagrade za usmeni prijevod:


Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 200,00 kuna bruto za svaki započeti sat. U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obav¬lja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.


Lektura

Lektura teksta podrazumijeva stilsku i jezičnu obradu teksta: uklanjanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka te stilsku doradu rečeničnih konstrukcija (sintaksa). Cijena lekture iznosi - po normiranom retku = 2,5 kuna, tj. 75,00 kuna po autorskoj kartici.


Napomena:

Navedene cijene vrijede za oba smjera prevođenja. Cijena za pisane prijevode i lekturu obračanuvaju se po kartici teksta koja iznosi 1500 slovnih mjesta. Cijena za usmeno prevođenje obračunava se po satu (60 minuta). Za fizičke osobe - građane prevodim po 25% nižoj cijeni


Poduke

Dajem poduke iz slovačkog jezika za početnike i napredne. Cijena po dogovoru. Za Cijene za posebno zahtjevne prijevode utvrđuju se neposrednim dogovorom.
 
imenik.hr